Знам и спазвам правилата на пътя

                          Знам и спазвам правилата на пътя

Знам и спазвам правилата на пътя

11.10.2021

 Днес, 11.10.2021 г.  с практически урок по БДП на  малките славейковци беше открита  площадка  за обучение по безопасност на движението по пътищата, реализирана по НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020 г.

     Проведеният практически урок за учениците от 1 до 4 клас „ Знам и спазвам правилата на пътя“ даде възможност на малките ученици чрез участие в образователни, ролеви и състезателни игри да покажат знанията и за правилата за движение, пътните знаци и уменията си да ги спазват в реална пътна обстановка като пешеходци или велосипедисти.

     Гости на открития урок бяха г-жа Марияна Стефанова , старши експерт по ФВС в РУО и г-н Пламен Петков, представител на Сектор“ Пътна полиция“ към ОДМВР.

      В края на урока гостите поздравиха учениците за показаните знания и умения и им пожелаха да продължават с желание да усвояват правилата на пътя.