В РАБОТИЛНИЦАТА НА ТВОРЕЦА

В РАБОТИЛНИЦАТА НА ТВОРЕЦА

В РАБОТИЛНИЦАТА НА ТВОРЕЦА

   През учебната 2021/2022 година учениците от 2“а“клас с класен ръководител г-жа Елена Цонева и 3“а“ клас с класен ръководител г-жа Ваня Христова , при III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище работят по индивидуален план с Музеен образователен център гр. Търговище. Програмата е изготвена от г-жа Ралица Димова – музеен педагог и учителите на двете паралелки в началото на учебната година.

В музея се провеждат изнесени уроци с децата, а темите са свързани с учебното съдържание по различни учебни предмети. Част от заниманията са нови в календара на музея и Славейковци са първите участници.

Такъв беше и днешния урок – в работилницата на твореца.

За първи път ученици усвояват една от техниките за пластене на вълна , под ръководството на г-жа Ралица Димова.След беседата за използването на вълната и откъде я получаваме, музейния педагог демонстрира пред учениците стъпките от позабравения стар занаят. Децата се справиха отлично с поставената задача. Заниманието достави огромно удоволствие на учениците и придружаващите ги учители. Децата с голямо желание изработиха своето уникално цвете, което ще използват за украса на своята раничка или дреха.

Разделихме се с обещанието за също толкова интересно занимание през следващия месец.

ЧАКАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ!!!