Награди "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ " на МОН - 2022 година

Награди  "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ " на МОН - 2022 година

Награди "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ " на МОН - 2022 година

На 1.11.2022 година се проведе официалната церемония по връчването на ежегодните отличия на МОН - "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ "

 "За да има познания, човек трябва да има упорство и талант. Но за да дадеш това познание на други, да ги накараш те да постигнат резултати, да ти повярват, трябват сърце и отдаденост на професията.

С тези думи министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов приветства носителите на наградата „Константин Величков”, която ежегодно се връчва по случай Деня на народните будители.

  Наградата се дава за принос в работата с ученици с изявени дарби, с деца и ученици с проблемно поведение, за развитието на способностите и компетентностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, в придобиване на умения за лидерство и за използване на музеите за образователна среда.

   Осем са отличените педагози и единия от тях е СЛАВЕЙКОВИЯ УЧИТЕЛ- Г-ЖА ВАЛЕНТИНА БОНЕВА КОСТАДИНОВА.

   Тя е преподавател по Изобразително изкуство от 39 години . Цялата й педагогическа практика е в нашето школо.

   Твори в областта на графика и живопис. Има участия в национални и международни изложби , както и самостоятелни в Търговище и Женева Швейцария . Много от творбите й са в частни колекции зад граница.

   Доказан е приноса й в осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието в училище , както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемно поведение на ученици със специални образователни потребности . Последователната й работа с арт терапия в клубни училищни форми спомага в тая насока , но и печели много награди на национални и международни конкурси. 

   Мотото на г-жа Бонева е "Откриване и отглеждане на таланти"!

  "Гордеем се с успеха на нашия преподавател Валентина Бонева , чест и привилегия е да имаш такъв учител в екипа си. Пожелаваме й здраве и дръзновение, нека е все така последователна и успешна в работата и начинанията си.

    За славейковци е огромна радост , че предсавител на педагогическата колегия е отличен с това високо отличие "К.Величков ". През 2022 год. също беше награден учител от lll ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ"- Директор : Н.Миланова .