Национално състезание по Безопасност на движението по пътищата- 2023г.

Национално състезание по Безопасност на движението по пътищата- 2023г.

ПРОГРАМА
 на Общински кръг на НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
 по безопасност на движението по пътищата 27.02.2023г.
 за първа и втора състезателна група