Покана - оферти за транспортно обслужване 2023/2024 г.

Покана - оферти за транспортно обслужване 2023/2024 г.

21.06.2023 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

 

ПОКАНА

 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТУВАЩИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет:

„Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2023/2024 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направления:

  1. гр. Търговище - с. Стража - с. Разбойна -  гр. Търговище
  2. гр. Търговище - с. Пробуда – с. Васил Левски - гр. Търговище

За повече информация : III ОУ "П. Р. Славейков" (3ou-tg.com)