Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: учител в ГЦОУД 1-4 клас

Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: учител в ГЦОУД 1-4 клас

КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
класиране на участвалите кандидати:
За длъжността учител ГЦОУД НЕО 1-4 клас:

- Вх. № 992/16.08.2023 г. - първо място
- Вх. № 998/16.08.2023 г. – второ място 
- Вх. №1002/17.08.2023г. – трето място

Отпаднали поради непълен комплект документи и неподходяща специалност за 
кандидатстване са следните кандидати:
Вх. № 993/16.08.2023г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 995/16.08.2023 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 997/16.08.2023г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1004/17.08.2023г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1005/17.08.2023г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1006/17.08.2023г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1008/18.08.2023г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1009/18.08.2023 г. – непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1010/18.08.2023 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1011/18.08.2023 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1013/18.08.2023г. - непълен комплект документи за кандидатстване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
Комисия по подбор