"ИГРИ НА ВОЛЯТА"

"ИГРИ НА ВОЛЯТА"

"ИГРИ НА ВОЛЯТА"

      На 02.02.2024г. се проведе славейков спортен турнир "Игри на волята" .С това събитие училището приключи първия учебен срок за 2023-2024г.
       Славейковци се състезаваха екипно и имаха разнородни задачи в отделните станции.Логически въпроси, изпълнения на литературни произведения, физически упражнения в поредица .
      Емоцията зае връх при шестите класове, когато се получи равенство, но сръчните победиха в решаващата последна станция.
Благодарим на старши учителите Марияна Петкова и Николай Кожухаров за добрата организация на спортния турнир днес!