Преподаватели


 

 

 *** ЛЕКТОРИ ***

Семра Акифова Ахмедова - биология и ЗО в 7а и 7б кл.           

Антон Валентинов Асенов- спортни дейности в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б кл.

 

Радка Петкова Николова - ресурсен учител

Снежана Йорданова Куцарова- Цанкова - ресурсен учител

Наталия Стефанова Миланова - ресурсен учител