Преподаватели

Даниела Кръстева Илиева-Димова -  главен учител прогимназиален етап- физика и астрономия ,химия и ООС в 7а, 7б кл.; човекът и природата в 5а, 5б, 6а, 6б кл.

*** НАЧАЛЕН ЕТАП ***
Росица Михайлова Панова - старши учител начален етап, класен ръководител на 4 а клас

Елена Иванова Цонева - старши учител начален етап, класен ръководител на 4 б клас

Фатме Мусова Ахмедова - старши учител начален етап , класен ръководител на 1 б клас

Ваня Русева Христова - старши учител начален етап, класен ръководител на 1 а клас

Аглика Николаева Колева-Василева - старши учител начален етап, класен ръководител на 2 а клас

Кремена Люблянова Вълчева - старши учител начален етап, класен ръководител на 2 б клас

Ангелина Ангелова Панайотова - старши учител начален етап, класен ръководител на 3 а клас

Зоя Петрова Дафинова - старши учител начален етап, класен ръководител на 3 б клас               
 
*** ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ***

Искра Борисова Драгнева - старши учител български език и литература- кл. ръководител на 7а клас, БЕЛ в 5а, 7а, 7б кл.

Мария Иванова Иванова - младши учител български език и литература- кл. ръководител на 6а клас, БЕЛ в 5б, 6а, 6б кл.

Мелис Мехмедова Ахмедова - учител английски език- кл. ръководител на 5б клас, АЕ във 2а, 2б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б кл.

Надежда Стоилова Георгиева - старши учител математика и ИТ- кл. ръководител на 7б клас, математика в 5а, 5б, 7а, 7б кл. 

Цветелина Давидкова Владимирова - старши учител математика и ИТ-математика в 6а, 6б кл. компютърно моделиране в 3а, 3б, 4а, 4б кл.; информационни технологии в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б кл     

Георги Кръстев Николов - старши учител история и география- кл. ръководител на 6б клас; история и цивилизации в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б кл; география и икономика в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б кл.

Стойна Митова Кичукова - учител музика- музика в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б кл.

Валентина Бонева Костадинова - старши учител изобразително изкуство и технологии- класен ръководител на 5а клас; изобразително изкуство и технологии и предприемачество в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б кл.   

Христо Стойнев Харалампиев - старши учител ФВС- ФВС в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б кл. ; спортни дейности в 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б кл.

*** УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ***      

Камен Стефанов Драганов - старши учител начален етап - 1б клас

Нурай Хюсеинова Хатиб - старши учител начален етап - 3б и 4б клас  

Сабие Сабриева Мустафова -  учител начален етап - 2а и 2б клас

Красимир Станимиров Стоилов - старши учител начален етап- 3а и 3б клас                                                                           

Снежанка Добрева Радева - старши учител начален етап- 3а и 4а клас

Цанка Димитрова Геориева - старши учител прогимназиален етап- 6а и 6б клас 

Джанан Хамзова Джезаирова - старши учител прогимназиален етап- 5а и 5б клас 

Иван Николов Тодоров - старши учител прогимназиален етап - 7а и 7б клас      

Снежана Костадинова Димитрова- учител начален етап - 1а клас 

 

 *** ЛЕКТОРИ ***

Семра Акифова Ахмедова - биология и ЗО в 7а и 7б кл.           

Антон Валентинов Асенов- спортни дейности в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б кл.


*** РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ***

Албена Стефанова Георгиева - психолог

Петя Йорданова Владева - логопед

Донка Димитрова Тотева - ресурсен учител

Радка Петкова Николова - ресурсен учител

Снежана Йорданова Куцарова- Цанкова - ресурсен учител

Наталия Стефанова Миланова - ресурсен учител