Административни услуги - трудов стаж, осигурителен доход

Административни услуги - трудов стаж, осигурителен доход

В Трето ОУ „П. Р. Славейков“ се намират архивите с разплащателни ведомости за следните закрити училища от Община Търговище:

Архивни данни от разплащателни ведомости

Населено място

Наименование на училище

Ведомости от

Ведомости до

Забележка

с. Баячево

 

01.07.1983 г.

30.06.2008 г.

Липсват ведомости за

м. 02.1991 г.

с. Руец

ОУ „Хр. Ботев“

01.07.1983 г.

31.07.2017 г.

 

с. Божурка

ОУ „Св. Климент Охридски“

01.05.1983 г.

31.12.2006 г.

Липсват ведомости за

м. 05.1990 г.

с. Овчарово

ОУ „ Христо Смирненски“

01.07.1983 г.

30.06.2007 г.

 

гр. Търговище

Трето ЕСПУ „П. Р. Славейков“

Трето ОУ „П. Р. Славейков“

01.01.1981 г.

До момента

 

За издаване на удостоверения образец УП - 2 / образец УП - 3 е необходимо да се подаде заявление по образец в деловодството на училището или сканирано заявление по образец на електронен адрес ou_3_tg@abv.bg, лична карта за справка.

При несъответствие в личните данни на лицето е необходимо да се представи документ издаден от сружба "ГРАО" (за идентичност на данните) към общината.