Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

 Програмата има за цел да осигури допълнителни занимания в училищата с изкуство и спорт и да развиват ключови компетентности, необходими не само за образователния процес , но и в социален аспект.
  В Трето основно училище има създадени четири групи по програмата на МОН -
  две по модул 2 СПОРТ с ръководители г-н Христо Стойнев и г-н Николай Кожухаров
   две по модул 1 ИЗКУСТВА с ръководители г-жа Стойна Кичукова и г-н Павел Александров