Обществен съвет

Спикък

на членовете на обществен съвет при Трето ОУ "Петко Р. Славейков":

Председател: Марияна Илиева

Членове:

Николай Колев

Ибиш Ибишев 

Магдалена Ангелова

Силвия Доманова-  представител на Община Търговище