Обществен съвет

Спикък

на членовете на обществен съвет при Трето ОУ "Петко Р. Славейков" , избрани на 12.12.2022г.

 

  1. Кремена Владимирова Иванова – председател
  2. Александра Ненова Тодорова – член
  3. Хюлия Юсуфова Юсеинова- член
  4. Сениха Османова – член
  5. Татяна Петрова – представител на общ. Търговище – член

 

Резервни членове:

  1. Петя Пламенова
  2. Валентина Василева
  3. Айсел Шакирова Исмаилова

 

                 

                 Архив