График за провеждане на присъствени индивидуални консултации на ученици със СОП

График за провеждане на присъствени индивидуални консултации на ученици със СОП