ВИЗУАЛНА СИМФОНИЯ" втори проект за славейковци eTwinning

ВИЗУАЛНА СИМФОНИЯ" втори проект за славейковци eTwinning

През 2024 година
lll ОУ "П.Р.Славейков" ще реализира втори проект eTwinning "Визуална симфония "с ученици от седми клас.
Координатор на проектните дейностите е преподавателя по музика г-жа Стойна Кичукова,която е с доказан опит в работата си в международни образователни програми.
 Славейковци ще откриват, изучават и представят пред своите партньори от 12 държави "връзката между музиката и киното.
 
В момента се избира лого на проекта, седмокласниците предлагат своите индивидуални предложения ,като е необходимо да се одобри с харесване на изображението.
Този избор ще определи училищната емблема на проекта .
Гласувайте, Славейковци до 15.02
 
Може да е драскулка на карта и текстово съобщение   Може да е илюстрация на текст, който гласи '"VISUAL SYMPHONY Exploring the Connection between Music and Cinema" eTwinning POP CORN TICK. TICKET'   Може да бъде изображение с 4 души, флейта, цигулка, кларинет, тромпет, обой и текст, който гласи '"VISUAL SYMPHONY: eTwinning CONNECTION BETWEEN EXPLORING THE MUSIC AND CINEMA''   Може да бъде изображение с 2 души и текстово съобщение   Може да бъде изображение с текстово съобщение                     
 
Може да бъде изображение с текстово съобщение    Може да е графика на текст, който гласи '"VISUAL SYMPHONY: EXPLORING THE CONNECTION BETWEEN MUSIC AND CINEMA" eTwinning ωω K Il'