-НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2022-23 Г

-НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2022-23 Г

-НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2022-23 Г

          Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи. Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

✅   Реализирана е програма за обучение, свързана с храненето през периода на подрастване на децата и здравословния начин на живот. Децата от проектната група се включиха активно във всички дейности в спортния календар на училището.

  •     В Европейския ден на спорта - 24.09. 2022г. имаха представители във всички състезателни игри.
  •     Изработена е презентация от учениците “Истината за храната и спорта“, част ІІ в часовете по информационни технологии, която включва всички материалите и продукти от дейността им по темата. Презентацията е предоставена на класните ръководители в училището като дидактическо средство за провеждане на тематичен час на класа.
  •  В часовете по изобразително изкуство и в заниманията по интереси, децата от VІІ „а“ и VІІ „б“ клас подготвиха изложба от постери на тема “Да живеем здравословно“ през м. юни и м. септември.

          През м. юни 2022г. бе проведен Спортен празник с участието на родители от Обществения съвет и представители на родителската общност на отделните класове и учители.Проведоха се спортни срещи на ученици срещу учители и родители.

  • В края на м. октомври в ГЦОУД -VІІ клас в занимания по интереси съвместно с учител ГЦОУД, учители по природни науки, медицинското лице, ЗДУД и родители, се организира събитие-„ Да си приготвим нещо здравословно“. Учениците с помощта на родители и учители приготвиха сандвичи и плодови салати. Готовите продукти бяха подредени в изложба, а журито (в състав ЗДУД, медицинско лице и главният учител) определи отличените.

Подобни инициативи, съобразно съответните учебни програми се проведоха и в начален етап.

Изготвените тематични табла, отразяващи дейностите по проекта са позиционирани на входа на училището и във фоайето на третия етаж. Подготвени са диплянки, в които са представени тематични материали и фотографии, отразяващи и популяризиращи дейностите във връзка със здравословния начин на живот.

Славейковци апелират"Да живеем заедно и здравословно!"