свободни места за прием на ученици

свободни места за прием на ученици

Свободни места за учебната 2023 -2024 г. 

към 21.06.2023 г.

клас брой
1.   I

21

2. II

0

3. III

2

4. IV

11

5. V

0

6. VI

9

7. VII

21