свободни места за прием на ученици

свободни места за прием на ученици

Свободни места за учебната 2022 -2023 г.

клас брой
1.   I

2

2. II

0

3. III

6

4. IV

0

5. V

6

6. VI

10

7. VII

3