свободни места за прием на ученици

свободни места за прием на ученици

Свободни места в III ОУ „ П.Р. Славейков “ гр. Търговище за учебната 2023-2024 година към 10.04.2024г.

 

1 клас – 5 места

2 клас -  0 места

3 клас – 2 места

4 клас – 8 места

5 клас – 0 места

6 клас – 10 места

7 клас – 0 места

 

                                                                                                                                                                                                Директор: Наталия Миланова