Музикално пътешествие с eTweening

Музикално пътешествие с eTweening

Музикално пътешествие с eTweening

 

Трето основно училище е партньор в проекта " Музикално пътешествие с eTweening"

      Уроците по английски език, в училище , всъщност са част от образованието ни и имат за цел да ни подготвят за следващите периоди от живота . Според изследвания изучаването на нов език позволява на хората да мислят по-съзнателно и да подобрят паметта си, като променят мозъчните си структури. Но има един главен въпрос :" Как ще го научим този чужд за нас език? "

     Разбира се, ученето трябва да е постоянно. Затова ще започнем изучаването на английски език с музика. Музиката е комбинация от звуци , ритми и определена хармония . Тя успява да предаде чувства и мисли от другата страна, но подсъзнателно .

      В този проект „Музикално пътешествие“ ще използваме музиката , като един от тези инструменти за комуникация, за да научим английски език. Музиката също учи на култура. Песните дават представа как мислят и чувстват хората, които говорят този език. Това познание улеснява комуникацията в билингвистична среда. В този проект ние ще преподаваме английски чрез създаване на игри, пеене и превод на песни, както и други занимателни дейности. Ще използваме музиката за културно взаимодействие. За да го направим, ще създадем книга, в която ще включим музикалната култура на всяка страна партньор. Ние ще осигурим интеграция с училищната програма и нашите ученици ще участват в образователни онлайн дейности. В края на проекта се надяваме, че този методът за изучаване на английски език, ще бъде модел за други учители и музиката ще бъде от помощ за много повече дейности и предмети в учебната програма . Децата ще работят с програми като Canva , Google for Education ,Padlet ,Typatone и други образователни платформи за да обогатят своя опит в бързия ритъм на днешния живот.

 

 

5 април 2023

     

 

       Проекта eTwinning " A Musical journey" на нашето училище напредва в своята финална част. Огромна група прекрасни деца от 14 държави работят заедно и много скоро ще са готови с музикално списание и книга. По време на срещите си научиха песните "We are the world, we are the children" и "Can't stop the feeling" и се забавляваха докато изпълняваха всички задачи , под ръководството на учителите г-жа Стойна Кичукова и г-жа Елена Цонева.

    Запознаха се с много музикални програми и се смяха до сълзи със своите диригентски умения. Училището е място за забавление, приятелство и нови знания.

                                        Нашето училище прави децата умни и отговорни.Доверете ни се.....

      

           

 

финален продукт - музикално списание "Музикално пътешествие"

https://online.fliphtml5.com/tqtwm/xjeg/?fbclid=IwAR02siHoYcWlUBcoJQ2z5oV-Kj2TMUpqPrrUmD4kuTTen8mLFGGqGItYtpE#p=86   

Европейски знак за качество 2022-2023г
 Вие сте удостоен с Европейски знак за качество за работата в проекта на eTwinning „Музикално пътешествие“.
  Това означава, че вашата работа на учителите- Стойна Кичукова и Елена Цонева, работата на вашите ученици и сътрудничеството с вашите партньори са изпълнили критериите на Рамката за етикет за качество и са получили висока оценка.
 В резултат на това получавате сертификат , който можете да отпечатате и да поставите на видно място във вашето училище.
  Освен това вашият проект ще бъде представен в специална област на Европейската платформа за училищно образование.
Още веднъж поздравления и се надяваме да продължите да организирате висококачествени проекти с други eTwinning учители.
С нашите най-добри пожелания,
Екипът на eTwinning