НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2021 Г.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2021 Г.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2021 Г.

                                                  Националният ученически конкурс

„Посланици на здравето”

 

се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата, да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

Трето основно училище "П.Р.Славейков “ гр. Търговище

участва в НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАННИЦИ НА ЗДРАВЕТО“ ????????със спечеления на първа фаза проект- Формулата „ ХРАНЕНЕ – СПОРТ – ЗДРАВЕ“ под ръководството на Наталия Миланова- директор на училището и д-р Даниела Димова – главен учител .

Идейната концепция на проекта е свързана с реализиране на програма за обучение свързана с храненето и здравословния начин на живот на учениците.

 Прилагането на формулата „ХРАНЕНЕ - СПОРТ – ЗДРАВЕ“ чрез разработване на програма за обучение, относно здравословното хранене, по която се обучава випуск от училището . Чрез популяризиране на дейностите с плакати, постери, рисунки, презентации и сайта на училището, идеята за правилен хранителен режим достигна до цялата училищна общност.

Като партньори на проекта са привлечени :

• родители на учениците включени в проекта;

• педагогически специалисти от училището;

• представители на Обществения съвет;

• експерти от РЗИ гр. Търговище и медицинско лице.

От месец май до септември учениците от 6 а и 6 б клас участваха в провеждането на открити практики в часовете по човекът и природата, информационни технологии и изобразително изкуство в избраното тематично направление. Децата са включиха активно в планираните дейности на спортния календар.

Учениците от проектната група ( през настоящата учебна година 7“а“ и 7“б“) по програмата „ХРАНЕНЕ - СПОРТ – ЗДРАВЕ“ участват активно със стартирането на новата учебна година в :

  • провеждането на сутрешна гимнастика, която се провеждаше под различна форма- народни танци, аеробика и др. както и дейности включени в спортния календар;
  • включване в европейски ден на спорта;
  • провеждане на беседи с медицинското лице в училище;
  •  запознаване с нормативната основа на здравословното хранене с експерт от РЗИ;
  • изготвяне на седмично здравословно меню; разговор с експерт от РУО; провеждане на занимания по интереси за ЦОУД по темите за „Здравословно хранене . Здравословен начин на живот“;
  • подготвяне на изложба, постери, диплянки;
  • изработване на презентации по ИТ- свързани с темата.

Положителното въздействие от дейностите е , че седмокласниците привлякоха вниманието на по-малките ученици, които също се включваха активно в организираните дейности.

На 12.10.2021г. във връзка с тематичния проект в актовата зала на училището се проведе беседа-дискусия на тема „ Здравословно хранене-пет ключа към него“ и „Енергийни напитки“- с участието на старши експерт в РЗИ гр. Търговище – г-жа Маргарита Друмева и Ресмие Ереджебова- медицинско лице в училището. Предстоят срещи и с по-малките ученици.

Изработената тематична изложба и макет на хранителна пирамида на първият етаж окозва положителен ефект върху всички ученици, учители и родители.

На 26.11.2021г. ученици от 7 "б"клас посетиха училищния стол. Домакинът на стола- г-жа Райна Контантинова и медицинското лице - Ресмие Ереджебова запознаха децата със седмичното меню. Интересен за учениците беше факта, че менюто в нашето училище винаги е здравословно, изготвя се от технолог и съдържа пълнозърнест хляб, мляко, плодове и зеленчуци. Разбира се, приготвя се и от месо, защото организма има нужда и от него. Всички разгледаха и рецептурната книга. Направиха проверка на лафката и децата установиха, че не се предлагат забранени храни.

    Учениците от 7”а” клас под ръководството на класния си ръководител г-жа В. Бонева изработиха пирамида по формулата" Хранене- здраве- спорт", която представлява картинно изображение на основните препоръки за хранене на учениците, които им помагат за здравословен избор на храни. Основното послание на пирамидата е, че за добро здраве и растеж е необходимо да консумират разнообразна и балансирана храна и да имат физическа активност всеки ден. Пирамидата ще бъде поставена на входа на училището, както и тематични рисунки . Учениците от 7”б” с ръководител Дж. Джезаирова - старши учител ГЦОУД, изработиха постер със същото послание. С всичко нарисувано и изработено от тях до настоящия момент аранжираха изложба във фоайето на училището, за да стане достояние на всички ученици и да популяризират за пореден път работата си по проекта. Координаторите на проекта- г-жа Наталия Миланова- директор на училището и г-жа Даниела Димова- главен учител поставиха последните задачи, които ще финализират здравословният проект.