Нестле за по- здрави деца

Нестле за по- здрави деца

Нестле за по- здрави деца

Програмата на „Нестле за по-здрави деца“ е  част от глобалната амбиция на Нестле  да подпомогне на 50 милиона деца да водят по-здраволсовен начин на живот до 2030 като ги стимулира да се хранят по-балансирано и да бъдат по-активни

“Нестле за по-здрави деца” в България ще помогне на 500 000 български деца да водят по-здравословен начин на живот

До сега проблемът със затлъстяването и недохранването е адресиран от Нестле в България чрез програмата „Здрави деца“, която от 2012 г. бележи устойчив растеж и развитие. През 2018 г. „Нестле за по-здрави деца“ отново ще се фокусира върху посланието, че доброто хранене в началния етап на живота води до едно по-здраво бъдеще. Програмата ще разшири обхвата си, като запази сегмента на училищата и добави и този на детските градини, по този начин обхващайки деца от 3 до 12 години. Чрез програмата „Нестле за по-здрави деца“ до 2030г. Нестле България ще помогне на 500 000 българчета да водят по-здравословен начин на живот чрез модули, базирани на солидна научна рамка. В основата на програмата стоят 6 по-здравословни навици (Хранене на бебето, размер на порции, разнообразно хранене, прием на вода, физическа активност, хранене заедно). Програмата ще заложи на редица активности, насочени към родителите, учителите и самите деца и ще обхване държавни и частни учебни заведения в цялата страна.

    През учебната 2020/2021 Програмата се фокусира още по-силно върху физическата активност на децата и поради това неразделна част от нея е провеждането на спортен празник за децата от всяко регистрирано училище/детска градина.