НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА Осигуряване на съвременна образователна среда

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА Осигуряване на съвременна образователна среда

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА Осигуряване на съвременна образователна среда

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Изградена е една външна площадка за обучение по Безопасност на движението по пътищата, оборудвана с 31 броя пътни знаци, 2 броя светофари. Закупени са и 2 броя велосипеди и каски за обезопасяване на велосипедистите.

Изградена е и една вътрешна площадка за обучение по БДП, коята се намира на етаж 4 в сградата на училището.