ПУДООС

ПУДООС

ПУДООС

През 2013 г. - дейности по проект – „Нашето училище – като градина през цялата година” финансиран от ПУДООС по договор 9031/24.04.2013 г. - Еко кът във вътрешният двор на училището.

През 2016 г. - дейности по проект – „На зелено училище в нашето училище” финансиран от ПУДООС по договор 10853/25.05.2016 г. - Облагородяване на двора на училището и изграждане на места за отдих и еко кът.

През 2019 г. - дейности по проект – „Обичам природата и аз участвам” финансиран от ПУДООС по договор 12603/10.05.2019 г. - Изграждане на външен фитнес.