Мотиватори - 2023/2024

Мотиватори - 2023/2024

Споделяне на добри практики , бинарни уроци, иновативни уроци 

като част от Плана за вътрешноинстиционална квалификация и от програмата " Мерки за повишаване на качеството на образование " на lll ОУ "П.Р.Славейков "2023-2024 година