Проект "Пъстра етноплетеница"

Проект "Пъстра етноплетеница"

Проект "Пъстра етноплетеница"

Проект "Пъстра етноплетеница"

На 09.11. 2011г. в актовата зала на Трето основно училище „П.Р. Славейков” гр. Търговище  бе представен проекта „Пъстра етноплетеница”, който се реализира с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства към Министерство на образованието, младежта и науката.

Основната цел е свързана със създаване на условия за съхранение на етническата самобитност на учениците на фона на общонационалната българска култура.

            В рамките на проекта се създават пет клуба, които обхващат 75 ученици.

Чрез създаването на разнообразни  извънкласни форми на обучение, екскурзии, срещи с родители, изложба и хепънинг екипа, реализиращ проекта си е поставил задачи свързани с интегриране и съхраняване на етнокултурната идентичност на учениците. По този начин се очаква културното многообразие да се превърне в източник и фактор за междукултурно сътрудничество  на подрастващите, осъществявано  в атмосфера на толерантност и разбирателство.

Партниращи организации са ОУ „Христо Ботев” с. Зелена Морава, ОДК – Търговище и Сдружение „Клуб на нестопанските организации”

 

Проектът се реализира с бюджет в размер на 11 986лв.

Няма налично описание на снимката.   Няма налично описание на снимката.   Няма налично описание на снимката.   Няма налично описание на снимката.   Няма налично описание на снимката.