НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул „Културните институции като образователна среда“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул „Културните институции като образователна среда“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул „Културните институции като образователна среда“

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“

Модул „Културните институции като образователна среда“

    Проектът е насочен към създаване на съвременна образователна среда и  реализиране на ефективен образователен процес в условията на целодневното обучение. Той е насочен към атрактивно, по- качествено, трайно усвояване на учебното съдържание чрез посещения в музеи, на театрални постановки, концерти, срещи с актьори и музикални дейци, провеждане на виртуални посещения в музеи и видеоуроци .

    Осигуряването на шанс за обогатяване процеса на обучение с игрови, занимателни, забавни, атрактивни елементи, нагледност чрез изнесени уроци в различни културни институции, дава на учениците възможността по достъпен , интерактивен и интересен  начин да усвоят знанията по предметите, да се запознаят отблизо с културното и историческо наследство, традициите и творчеството в родината и ще допринесе за по- бърза и добра адаптивност на малките ученици  към училищния живот.

            Целите на проекта кореспондират със съвременните потребности на учениците и са обвързани с новата учебна програма по общообразователни предмети 2-4  клас.

1. Използване ресурсите на културните институции като образователна среда за реализиране на теми от учебното съдържание за различните класове от начален етап на образованието.

2.  Подпомагане на учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници и  осъзнаване на значимостта на историческото минало, традиции и творчество на българския народ.

3.  Създаване на условия за участие на учениците в ползотворни, достъпни и стимулиращи  личните им интереси  дейности.

Основни резултати:

Преоткриването и съпреживяването на взаимодействието между морални и естетически ценности е условие за формиране на хармонични личности в съвременния образователен контекст.

1.  Посещение на музеи, на театрални постановки, концерти, срещи с актьори и музикални дейци, провеждане на виртуални посещения в музеи и видеоуроци за провеждане на учебни часове и усвояване на учебното съдържание  по различните общообразователни предмети.

2.  Изграждане на умения за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници. Подпомагане на  процеса на осъзнаване на значимостта на историческото минало, традиции и творчество на българския народ.

3. Повишен интерес и създаване на по-добри условия за развитие на личностния потенциал на учениците за участие в ползотворни и  достъпни   дейности, чрез реализираните  уроци по проекта .

Основна дейност:

Цялостната дейност по проекта се основава на идеята да се създадат условия за  трайни и устойчиви знания за българските исторически корени, традиции, творчество у учениците .Създаване на положителна учебна среда, чрез провеждане на уроци по конкретни теми от учебното съдържание в начален етап на образованието в различна обстановка, чрез  игрови, занимателни, забавни, атрактивни елементи,  използвайки възможностите на различни образователни музейни центрове, етнографски музеи, театри:

Национален музей на образованието- Габрово; Етнографски музей на открито- Етър; Музеен образователен център- гр. Търговище; Държавен куклен театър-Търговище; Национален музей Васил Левски- Карлово , Ансамбъл „ Мизия“-Търговище.

    Провеждането на интерактивни занятия в музеи и театри обогатява информацията, представите и интересите на децата, чрез посещение на театрални постановки, срещи с актьори и музикални дейци, провеждане на виртуални посещения в музеи и видеоуроци.

  В дейностите по проекта са включени 111 ученица от  втори до четвърти клас.

Дейности по проекта :

  • СУРВАКНИЦИ В МУЗЕЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Учениците от 2“а“ и 2“б“ клас на Трето основно училище „Петко Р. Славейков“ гр. Търговище се включиха в работилницата за изработване на автентични сурвакници на Регионален исторически музей гр. Търговище.

Заниманието беше по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“. Урокът, който се проведе беше по родинознание на тема „ Познаваме зимните празници“.

Г-жа Ралица Димова запозна учениците с традициите и обичаите на зимните празници – имени дни, Бъдни вечер, Коледа, Нова година. Разказа им за обичая Сурва и как трябва да бъде украсена сурвакницата. Всяко дете се докосна до вълшебството и с много желание и старание изработи сурвакница.

Второкласниците показаха, че вече са научили сурвакарски наричания, с които ще благословят своето семейство и близки за здраве и благоденствие през Новата година.

  • Стани нине, господине...

     Колко здравец по планина,

     толкоз здраве в тая къща !

     Кажете дружина: „ Да бъде!“

На 20.12. 2021 г. учениците от начален етап на Трето основно училище бяха участници в урок по традиции и обичаи, организиран заедно с Πpoфecиoнaлeн фoлĸлopeн aнcaмбъл „Mизия“. Урокът се реализира като дейност от пpoeĸт по модул „Kyлтypнитe инcтитyции ĸaтo oбpaзoвaтeлнa cpeдa“; НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, пo ĸoйтo aнcaмбълът e пapтньop нa училището ни.

Артистите от Ансамбъла запознаха децата с обичая „ Коледуване“. Bcичĸи yчacтници пoлyчиxa oт aнcaмбълa ĸoлeдapcĸи ĸpaвaйчeтa, a cтaнeниĸът - Baлeнтин Димитpoв изĸaзa cвoятa блaгocлoвия зa плoдopoдиe, бepeĸeт и блaгoдeнcтвиe.

Чудесните изпълнения потопиха учениците в атмосферата на големия празник. Предизвикаха силни емоции и оставиха трайни спомени.

Диpeĸтopът нa yчилищeтo Haтaлия Mилaнoвa вpъчи блaгoдapcтвeн aдpec нa глaвния xyдoжecтвeн pъĸoвoдитeл нa aнcaмбълa Любчo Bacилeв зa oĸaзaнoтo гocтoпpиeмcтвo и пpaзничнaтa aтмocфepa, в ĸoятo мyзиĸaнти, тaнцьopи и пeвци пpeнecoxa yчeници и пeдaгoзи.

  • Васил Левски- Апостола на свободата

    На 17 февруари учениците от втори, трети и четвърти клас на Трето ОУ участваха в онлайн урок “Васил Левски- Апостола на свободата“, реализиран съвместно с Национален музей „Васил Левски“- гр. Карлово.

    Вълнуващата разходка из родния дом на Левски , изложбените зали и Параклиса, където се съхранява отрязания кичур коса на Апостола и интересния, завладяващ разказ на служителите на Музея, оставиха ярки спомени и предизвикаха вълнение и интерес у учениците.

   Преди онлайн урока и виртуалната разходка учениците се запознаха с живота и делото на Васил Левски в уроците по литература, родинознание, човекът и обществото. С интерес попълниха работни листи, изработиха постери и рисунки , посветени на него.