Дигитална креативност - "Компютърът, моя приятел"- 3 б. клас Надежда Стоянова 2023-24 г.

  • Чрез дейностите в групата се постигне развитие на знания и умения на учениците за работа с цифрови устройства и техните когнитивните способности: прецизност, памет, грешни думи на операции, реч.        
  •   Развитие на академични умения за учене, интерес и мотивация за работа с компютри и цифрови устройства.