Обществен съвет

Обща информация

Спикък на членовете на обществен съвет при Трето ОУ "Петко Р. Славейков":

Председател: Калина Славчева

Членове: Силвия Доманова

                 Марияна Илиева

                 Николай Колев

                 Ибиш Ибишев