организация на учебния ден, дневен режим , форми на обучение