Трето основно училище е отличено в категория "Образователна среда в подкрепа на БДП"

Трето основно училище е отличено в категория "Образователна среда в подкрепа на БДП"

Трето основно училище е отличено в категория "Образователна среда в подкрепа на БДП"

По повод Деня на безопастността на движението по пътищата-29 юни 2023г.,Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" връчи Годишни награди "Регионални и местни дейности в подкрепа на БДП".Инициативата е насочена към широк кръг организации - областни комисии по БДП,общини,училища, детски градини,регионални дирекции"Пожарна безопасност и защита на населението" и гражданите,като чрез предварително определени категории се цели да се отличат тези от тях,които активно работят по темата.

Трето основно училище е отличено в категория"Образователна среда в подкрепа на БДП"
критерии:
-налична площадка,кабинет и други материално-технически съоръжения
-излъчен отбор за участие в Националното състезание по БДП за учебната 2022/2023г.
-проведени инициативи по БДП от началото на 2022г.до момента
-активност на комисията по БДП за обезопасяване на прилежащия към училището район.
За славейковци БДП е един от основните приоритети в образователно-възпитетелния процес на училищната стратегия 2020-2025г.
Поздравления, Славейковци!