Иновации в образованието

Иновации в образованиетоФайл
МОБИЛНОСТ ПО НП"ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ " 2023-2024г.СУ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ"-ТРЯВНА

В периода от 2 до 5 май 2023 г. Преподаватели от училището ни наблюдаваха уроци в началните и класовете от прогимназялен етап. ОУ «Хр. Ботев» , гр. Варна е Иновативно училище с иновативен елемент е интегративна математика. Занятието „Математика за предприемачи“ – открит урок – ФУЧ в III клас https://www.youtube.com/watch?v=Tm2w-o5Ngck както и бинарния урок « Математическа приказка» в III клас https://www.youtube.com/watch?v=wD3_UZxzR6c показаха използване на съвременни технологии и творчески дейности като съчетание Различната класна стая, малки разговори на големи теми-„Черноморска кутия“- STEAM урок в IV клас в Институт по океанология „Фритьор Нансен“ – БАН https://www.youtube.com/watch?v=za8HL4ve7vM и «Подвижна звездна карта. Разходка из Слънчевата система»- изнесен урок в ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“- Варна показаха възможността за използване на институции като партньор в образователния процес. Съпреживяването заедно с учениците моменти от «Първата световна война - в действие» в комбиниран урок по История и физическо възпитание в VII клас https://www.youtube.com/watch?v=MiiJd2fUcJQ&t=19s беше силно емоционално и интересно. Благодарим на домакините за споделените идеи, опит и практики!

17.09.2023

Файл
МОБИЛНОСТ ПО НП"ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ " 2023-2024г.СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"БУРГАС

Ill ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"за четвърта поредна година участва в НП"ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ "2023-2024г на МОН . Целта на програмата е обмен на добри училищни практики въвели иновации в образователния или управленски процес . В рамките на два дни протече мобилността в СУ "Константин Петканов" град Бургас съвместно с ОУ "Стефан Захариев " Пазарджик и СУ"П.Р.Славейков" Трявна. Представените дейности бяха свързани с иновациията и традициите на училището .Наблюдавани бяха открити уроци, реализирани като проектно базирано обучение, часове по Роботика и КМИТ-микробит и ардуино,Емпатично училище, Приобщаващо образование, изследователска дейност в природните науки. Изключителния завършек с постановката "Нистинарка" просълзи всички гости ,уникални домакини. Невероятно полезна среща и топло посрещане от ръководството и екипа на СУ "К.Петканов"Бургас. Програмата успя да обедини отново учители от различни краища на България около единствената цел"Да бъдем по-добри и актуални в просветното дело!!"

17.03.2024

Файл
Тридневна мобилност по НП" Иновации в действие" в ОУ" Н. Рилски", гр. Габрово

Тридневна мобилност в ОУ“ Неофит Рилски“, гр. Габрово На 2 и 3 юни учители от нашето училище бяха гости в ОУ „Неофит Рилски“ , гр. Габрово по Национална програма "Иновации в действие" заедно с екипите от Иновативно основно училище „Яне Сандански“ гр. Пловдив, ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово, обл. Пловдив, Програмата на тридневното гостуване беше пълна с интересни учебни занимания и преживявания, както и с богати възможности за обмяна на опит и добри практики в иновативната дейност на училищата. На 2 юни гостите бяха посрещнати в ОУ „Неофит Рилски“. Мобилността беше открита от директора на училището госпожа Мая Колева, която приветства екипите и им пожела ползотворна и пълноценна работа. Запознахме се с програмата и разгледахме училището. Впечатли ни учебната среда и новия СТЕМ център, открит в началото на учебната година. Присъствахме на открити занятия по роботика на Клуб за извънкласни дейности „Дигитални науки“ в 3 б клас. Темата на заключителното занятие беше „Нашите роботи“ , Наблюдавахме интердисциплинарен урок по Информационни технологии, Математика и Музика в 5 б клас на тема: "Магията на музиката в математиката и информационните технологии". Децата показаха знания по математика и как програмират мелодия по зададени предварително ноти. Наблюдавахме интердисциплинарен урок по Английски език и Технологии и предприемачество в 6 а клас на тема: „Да се храним здравословно“. Децата бяха разделени на две групи, като в едната група показаха знания за здравословното хранене и подготвиха книжка със здравословни рецепти на английски и български. Другата група ученици демонстрираха уменията си да приготвят здравословни бисквити, а накрая заедно обобщиха урока и успяха да дегустират приготвеното от тях заедно с гостите. В програмата на срещите беше включена и богата програма - посещение на културни институции – Национален музей на образованието, Интерактивен музей, Дом на хумора и сатирата и ЕМО Етър. Включихме се и във Втория областен форум за иновации в образованието на тема: „ Креативност и култура за иновации“, който се проведе в зала „Възраждане“ гр. Габрово. Нашето участие по НП „Иновации в действие“ дава възможност за пълноценни бъдещи партньорства между нашите институции.

16.06.2022

Файл
Тридневна мобилност по НП" Иновации в действие" в Иновативно ОУ" В. Левски", гр. Кнежа

От 2.06. до 4.06.2021 година учители  от Трето ОУ" П.Р. Славейков" взеха участие в тридневна мобилност по НП" Иновации в действие" в Иновативно ОУ" В. Левски",   гр. Кнежа. Участвахме във вълнуващи, интересни и полезни срещи с преподавателите и учениците от Иновативно Основно училище" В. Левски" ,гр. Кнежа и другия партньор по програмата- ОУ" Г. Райчев", гр.Ст. Загора Наблюдавахме и станахме част от занимание по интереси на два клуба от училището. Присъствахме на уроци с използване на иновативни методи на преподаване в различни класове.  https://read.bookcreator.com/ZliJCGNMhHfBsJdJJAOjzde7YmH3/ods62RzWS6yXYzORSKGjPQ?fbclid=IwAR2I4aD5mPDzT4bril6XsP9avflpn2Np2o6FOHvEP8bMY77MkHKzsfRysPs  Приключихме нашето посещение с увереността, че българското училище е едно ново, модерно и отговарящо на съвременните темпове на развитие на обществото и все по- развиващите се интереси и търсения на децата училище!

25.05.2022