Иновации в образованието

Иновации в образованиетоФайл
Тридневна мобилност по НП" Иновации в действие" в ОУ" Н. Рилски", гр. Габрово

Тридневна мобилност в ОУ“ Неофит Рилски“, гр. Габрово На 2 и 3 юни учители от нашето училище бяха гости в ОУ „Неофит Рилски“ , гр. Габрово по Национална програма "Иновации в действие" заедно с екипите от Иновативно основно училище „Яне Сандански“ гр. Пловдив, ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово, обл. Пловдив, Програмата на тридневното гостуване беше пълна с интересни учебни занимания и преживявания, както и с богати възможности за обмяна на опит и добри практики в иновативната дейност на училищата. На 2 юни гостите бяха посрещнати в ОУ „Неофит Рилски“. Мобилността беше открита от директора на училището госпожа Мая Колева, която приветства екипите и им пожела ползотворна и пълноценна работа. Запознахме се с програмата и разгледахме училището. Впечатли ни учебната среда и новия СТЕМ център, открит в началото на учебната година. Присъствахме на открити занятия по роботика на Клуб за извънкласни дейности „Дигитални науки“ в 3 б клас. Темата на заключителното занятие беше „Нашите роботи“ , Наблюдавахме интердисциплинарен урок по Информационни технологии, Математика и Музика в 5 б клас на тема: "Магията на музиката в математиката и информационните технологии". Децата показаха знания по математика и как програмират мелодия по зададени предварително ноти. Наблюдавахме интердисциплинарен урок по Английски език и Технологии и предприемачество в 6 а клас на тема: „Да се храним здравословно“. Децата бяха разделени на две групи, като в едната група показаха знания за здравословното хранене и подготвиха книжка със здравословни рецепти на английски и български. Другата група ученици демонстрираха уменията си да приготвят здравословни бисквити, а накрая заедно обобщиха урока и успяха да дегустират приготвеното от тях заедно с гостите. В програмата на срещите беше включена и богата програма - посещение на културни институции – Национален музей на образованието, Интерактивен музей, Дом на хумора и сатирата и ЕМО Етър. Включихме се и във Втория областен форум за иновации в образованието на тема: „ Креативност и култура за иновации“, който се проведе в зала „Възраждане“ гр. Габрово. Нашето участие по НП „Иновации в действие“ дава възможност за пълноценни бъдещи партньорства между нашите институции.

16.06.2022

Файл
Тридневна мобилност по НП" Иновации в действие" в Иновативно ОУ" В. Левски", гр. Кнежа

От 2.06. до 4.06.2021 година учители  от Трето ОУ" П.Р. Славейков" взеха участие в тридневна мобилност по НП" Иновации в действие" в Иновативно ОУ" В. Левски",   гр. Кнежа. Участвахме във вълнуващи, интересни и полезни срещи с преподавателите и учениците от Иновативно Основно училище" В. Левски" ,гр. Кнежа и другия партньор по програмата- ОУ" Г. Райчев", гр.Ст. Загора Наблюдавахме и станахме част от занимание по интереси на два клуба от училището. Присъствахме на уроци с използване на иновативни методи на преподаване в различни класове.  https://read.bookcreator.com/ZliJCGNMhHfBsJdJJAOjzde7YmH3/ods62RzWS6yXYzORSKGjPQ?fbclid=IwAR2I4aD5mPDzT4bril6XsP9avflpn2Np2o6FOHvEP8bMY77MkHKzsfRysPs  Приключихме нашето посещение с увереността, че българското училище е едно ново, модерно и отговарящо на съвременните темпове на развитие на обществото и все по- развиващите се интереси и търсения на децата училище!

25.05.2022