Адм. услуги

Кандидатстване 1-ви клас

Записване в I клас преди началото на съответната учебна година, както и всички случаи на записване за първи път в училищното образование

Научи повече

Включване в група ЦОУД

При желание на родителя/настойника учетикът да посещава група за целодневна организация на учебния ден се подава заявление по образец в деловодството на училището.

Научи повече

Записване/преместване на ученици

За записване/преместване на ученик е необходимо да се подаде в деловодството на училището писмено заявление от родителя/настойника.

Научи повече