РОМАКТ

РОМАКТ

РОМАКТ

Програма РОМАКТ е съвместна програма на Съвета на Европа и на Европейската комисия, насочена към изграждане на капацитет на местно ниво за интеграция на ромите. Програмата насърчава приобщаващото демократично управление на местно ниво, като същевременно осигурява участието на уязвимите групи от населението, включително ромите, в мерките и услугите, предоставяни от администрациите. Понастоящем програмата се прилага в България и Румъния.

Трето ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Търговище кандидатства с Проект „Спорт за всички – учители и родители партньори", стойността на проекта е 5000 Euro.

Дейностите заложени в проекта са: 

-  Сформиране на екип, детайлизиране на функциите, задълженията и отговорностите на всеки член на екипа, както и времевата рамка за изпълнението им.

- Извършване на ремонтни дейности по подновяване и подмяна на част от основата и  дренажните фракции на съществуваща обособена спортна площадка Хеттрик в двора на училището и смяна на настилката от изкуствена трева. 

- Организиране и провеждане на спортни турнири по футбол и народна топка по класове , карнавал с тоалети подготвени у дома със съдействието на родителите.

      На 27.04.22г. се проведе тържество в чест на световния ден на Земята и откриване на реновираното футболно игрище на училището. Танци, песни и рецитали огласиха двора на училището. Славейковци представиха и своите изложби, свързани с красотата на планетата. Благодарение на всеотдайния труд на учителите и техните талантливи възпитаници, се проведе и весел карнавал с костюми, изработени от отпадъчни материали. Участие в него взеха и децата от детска градина „Звънче“. Представена беше и подвижната лаборатория на училището, с която учениците измериха атмосферното налягане, влажността на въздуха, шума в училищния двор и концентрацията на въглеродния оксид. Директорът на Трето ОУ, г-жа Наталия Миланова, поздрави всички присъстващи – гости, родители, учители и ученици, като им благодари за оказаната подкрепа. Специални гости на събитието бяха д-р Дарин Димитров – кмет на град Търговище, г-н Деян Донков- представител на програма „РОМАКТ“ България и г-н Стефан Станчев – представител на РУО Търговище. Най-вълнуващ момент беше финалът на тържеството, което приключи с официално откриване на обновеното футболно игрище. Проведените спортни турнири по футбол, народна топка и състезателни игри бяха подкрепени от ентусиазирани родители. Реновирането на спортната площадка се осъществи с подкрепата на програма „РОМАКТ“ България. Насърчавайки сътрудничеството и партньорството между училищните власти и родителите на деца от уязвими групи, „РОМАКТ“ спомага за процеса на приобщаване. Осъществяването на този проект е само началото на взаимната работа между програма „РОМАКТ“ и Трето ОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище - съвместните инициативи и мероприятия ще продължат и занапред.