Кандидатстване 1-ви клас

Кандидатстване 1-ви клас

Прием в първи клас

Родител/настойник на ученика подава заявление за участие в класиране за първи клас по образец, след публикуване на резултатите от кандидатстването, ако ученикът е приет за обучение се подава заявление за записване в 1-ви клас по образец.