национално външно оценяване

национално външно оценяване

    Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година 

Национално външно оценяване след IV клас

  • Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
  • Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

 

Национално външно оценяване след VII клас

  • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа