национално външно оценяване

национално външно оценяване

Национално външно оценяване след IV клас

27.05.2020 г. - НВО по Български език и литература

28.05.2020 г. - НВО по Математика 

 

Национално външно оценяване след VII клас

09.06.2020 г. - НВО по Български език и литература

11.06.2020 г. - НВО по Математика

17.06.2020 г. - Чужд език  ( по желание на ученика)