НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

     Национална програма "Иновации в действие" дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

    Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

         

От 2.06. до 4.06.2021 година учители  от Трето ОУ" П.Р. Славейков" взеха участие в тридневна мобилност по НП" Иновации в действие" в Иновативно ОУ" В. Левски",   гр. Кнежа.

  • Участвахме във вълнуващи, интересни и полезни срещи с преподавателите и учениците от Иновативно Основно училище" В. Левски" ,гр. Кнежа и другия партньор по програмата- ОУ" Г. Райчев", гр.Ст. Загора
  • Наблюдавахме и станахме част от занимание по интереси на два клуба от училището. Присъствахме на уроци с използване на иновативни методи на преподаване в различни класове.  https://read.bookcreator.com/ZliJCGNMhHfBsJdJJAOjzde7YmH3/ods62RzWS6yXYzORSKGjPQ?fbclid=IwAR2I4aD5mPDzT4bril6XsP9avflpn2Np2o6FOHvEP8bMY77MkHKzsfRysPs
  •  Приключихме нашето посещение с увереността, че българското училище е едно ново, модерно и отговарящо на съвременните темпове на развитие на обществото и все по- развиващите се интереси и търсения на децата училище!