Безопасност на движението по пътищата - Училищен кръг от състезанието на МОН 2023-2024 г.

Безопасност на движението по пътищата - Училищен кръг от състезанието на МОН 2023-2024 г.

Безопасност на движението по пътищата - Училищен кръг от състезанието на МОН 2023-2024 г.

  На 07.03.2024г. се проведе Училищен кръг по БДП от календара на олимпиади и състезания на МОН за учебната 2023-2024г.,в който участваха три отбора
"ВНИМАНИЕ " ,
"СТОП",
"ПРЕДИМСТВО"
-ученици от пети до седми клас.
Състезанието протеча в две части:
1.теоритична -тест
2.практична -колоездене по трасе с препятствия 
Комисията оцени - на първо място отбор "ВНИМАНИЕ " с най-висок брой точки .
Първокласниците от 1"Б" клас също участваха проведоха своя урок за упражнение "Пресичам правилно!"
Поздравления за учителите подготвили отборите - Павлина Стоянова, Росен Мутафов, Бончо Василев!
Училището ще бъде ДОМАКИН на Общински кръг на 15.03.2024г
Областен кръг на 27.04.2024г.
Информация за участие ще бъде посочена на сайта ни 3ou-tg.com!
Успех, Славейковци!