Гражданско образование- ученически съвет

Гражданско образование- ученически съвет

Съветът  в  сътрудничество с Обществения съвет, ръководството на училището, педагогическия съвет и отделните учители, ще да съумее да направи и по-приятно, и по-полезно времето, през което са ученици на III ОУ "П.Р..Славейков"

Ученически парламент- 3- 7 клас - Лидия Панайотова