Профил на купувача

Покана - оферти за транспортно обслужване 2024/2025 г.

Покана до заинтересованите лица за извършване на транспортно обслужване през учебната 2024/2025 г.

Научи повече

Търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на I-ви етаж в сградата на III ОУ „Петко Р. Славейков” в град Търговище

Научи повече

Покана - оферти за транспортно обслужване 2023/2024 г.

Покана до заинтересованите лица за извършване на транспортно обслужване през учебната 2023/2024 г.

Научи повече

Протокол за работата на комисията

Протокол от работата на комисията

Научи повече