График за провеждане на присъствени индивидуални консултации на ученици 4-7 клас за периода 01.06.2020- 30.06.2020г.

График за провеждане на присъствени индивидуални консултации на ученици 4-7 клас за периода 01.06.2020- 30.06.2020г.