График за провеждане на присъствени индивидуални консултации на ученици 1-3 клас за периода 18.05.2020- 29.05.2020г.

График за провеждане на присъствени индивидуални консултации на ученици 1-3 клас за периода 18.05.2020- 29.05.2020г.