Заповед на Директора на Трето ОУ за провеждане на присъствени индивидуални консултации

Заповед на Директора на Трето ОУ за провеждане на присъствени индивидуални консултации