лекоатлетически крос

лекоатлетически крос

лекоатлетически крос

3.11.2018

Ръководството и колектива на училището изказват благодарности на всички участници, които се представиха достойно в състезанието. Поздравления за победителите:
III - IV клас
Момичета
1-во място - Анелия Георгиева
4-то място - Светла Светлинова
Момчета
2-ро място - Христо Асенов
4-то място - Мердин Ангелов

V - VI клас
Момичета
4 - то място - Юлияна Ангелова
Момчета
2 -ро място - Симеон Росенов
6-то място - Алпер Салимов

VII клас
Момичета
5-то място - Мелиха Красимирова
6-то място - Кристина Минкова
Момчета
2-ро място - Алпай Сунаев

Участниците от I до III място са наградени с медали, а от IV до VI - с грамоти от г-жа В. Радева - Директор на ЦПЛР - ОДК.