39 години - Трето основно училище " П.Р.Славейков"

39 години - Трето основно училище " П.Р.Славейков"

39 години - Трето основно училище " П.Р.Славейков"

16.11.2018

Гости на тържеството бяха, заместник областният управител г-н П. Димитров, г-н Костов - Директор Дирекция Хуманитарни дейности Община Търговище, г-жа Доманова - Отдел Образование, Община Търговище, г-н Станчев - РУО Търговище, г-жа Атанасова - Директор на ДГ"Звънче", г-н Алексиев -Директор на I ОУ "Хр. Ботев", г-н Милачков - Директор на СУУУС "Св. Иван Рилски", г-жа Трендафилова - Зам. Директор на II СУ "Проф. Никола Маринов", учители, ученици, родители.
Г-жа Наталия Миланова - Директор на училището приветства Славейковци и им пожела да са здрави и усмихнати. 
Празникът премина под мотото "Едно училище живее с духа на Славейков". Участие в него взеха всички класове с разнообразни и интересни изпълнения.
С много емоции бяха посрещнати и поздравите от нашите приятели от ДГ"Звънче" и СУУУС "Св. Иван Рилски"
За финал г-жа Миланова представи преписа от учениците на IIIОУ на "История славянобългарска", направен по идея на V "б" клас и техния класен ръководител г-н Г. Николов.