Младежите от ученически парламент на 3ОУ изработиха и подариха сърца на всеки ученик в училище с послание за повече обич, добрина и толерантност.

Младежите от ученически парламент на 3ОУ изработиха и подариха сърца на всеки ученик в училище с послание за повече обич, добрина и толерантност.

Младежите от ученически парламент на 3ОУ изработиха и подариха сърца на всеки ученик в училище с послание за повече обич, добрина и толерантност.

20.02.2019