Европейски ден на спорта в училище. Бъди активен!

Европейски ден на спорта в училище. Бъди активен!

Европейски ден на спорта в училище. Бъди активен!

1.10.2019

           На 27.09.2019г. в Трето  ОУ“П. Р. Славейков“ се проведе  Европейски ден на спорта в училище. Темите бяха „Музикално междучасие“, „Здравословен начин на живот“ и „ Училище без отпадъци. Участваха всички учители и  ученици от 1 до 7 клас. Инициативата започна с  „Музикално междучасие“, водено от учителя по музика, който с настроение показваше стъпките учениците. Всички активно изтанцуваха забавната хореография и заредени с настроение се спуснаха към спортните изяви.  Учениците в начален етап се състезаваха по между си в играта „Земята на съкровищата“. Разделени на отбори,  те събираха съкровища от плодове и зеленчуци, които бяха скрити на различни места в двора на училището. „Пътят на отпадъка“ бе следващата игра. Учениците от начален етап се състезаваха бягайки и събирайки по пътеки посипани с различни отпадъци. На края на трасето, в три коша с цветна маркировка, участниците пускаха отпадъците. На тази тематика продължихме със следващата игра „Боклучевата линия“. Децата стартираха играта застанали в колона на начертана линия. При команда от учителя, те се местеха в посока определена предварително (ляво- хартия; дясно—стъкло ;на линията- пластмаса).

             Учениците от 5-7 клас продължиха  с провеждането на  турнири  по футбол и народна топка между класовете.