40 години от началото

40 години от началото

40 години от началото

29.11.2019

 

  Четиридесет години  Трето основно училище „ Петко Рачов Славейков” пише своята история.

   Четиридесет години- богатство от цветни и динамични спомени.

    Четиридесет години- взор отправен  с очакване и надежди в бъдното.

    Четиридесет години- поколения учители и ученици вплели съдбата и мечтите си .

    Юбилеят на нашето училище беше отпразнуван на 28 ноември с Тържествен концерт, носещ в себе си магията и емоцията  на Славейковото слово,  представена в музикална  приказка по „ Изворът на белоногата” от прекрасните ни ученици.

     Гости на тържественото събитие бяха и: г-н М.Стайков- областен управител на Област Търговище, д-р Д. Димитров- кмет на Община Търговище, г-жа Х. Халачева- секретар на Община Търговище, г-жа Е. Станчева- началник на РУО- Търговище.

 Честит празник, Славейковци!

  Честит 40 годишен юбилей!

видеозапис на концерта