практикум за директори,координатори,екипи за личностно развитие и подкрепа

практикум за директори,координатори,екипи за личностно развитие и подкрепа

практикум за директори,координатори,екипи за личностно развитие и подкрепа

11.12.2019

На 10.12.2019г lll ОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ ГР.ТЪРГОВИЩЕ е домакин съвместно с РЦПППО -ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ на практикум за директори,координатори,екипи за личностно развитие и подкрепа от цялата област присъстваха .
"Усъвършенстване на допълнителната подкрепа за деца и ученици със СОП-методическо подпомагане за развитие на успешни педагогически практики". Темата протече в три етапа
1.Презентация и представяне на образци на документи.
2.Представяне на кабинета и наблюдение на оценяване на ученици от специалисти от lll ОУ.
3.Работа по групи (психолози,логопеди,ресурсни учители).
Официални гости на събитието - експерти по Приобщаващо образование и Началник РУО Търговище г-жа Елка Станчева .