Бинарен урок в Трето ОУ

Бинарен урок в Трето ОУ

Бинарен урок в Трето ОУ

10.01.2020

На 10.01.2020г.в ІІІ ОУ"П.Р.Славейков" гр.Търговище беше проведен бинарен открит урок по Човека и природата на тема "Слънчевата система" с ученици от ІV"б" и V клас.Гости бяха г-жа Люба Колева- ст.експерт начален етап на образование от РУО Търговище , преподаватели от начален и  прогимназиален етап на образование по човекът и природата в училища от община Търговище , училищното ръководство . Учителите г-жа Е. Цонева и г-жа Д. Димова - главен учител и преподавател по природни науки, подпомагани от ст.ресурсен учител Р. Николова, представиха темата чрез интерактивни методи и уреди ,разнообразни по вид упражнения. Петокласниците представиха проектният продукт - макети на планетата " Земя" и "Космически кораб" ,използвани и подготвени по темата и за участие в конкурс за природни науки . В края на часа, учениците бяха разделени на групи и изработиха три различни табла на Слънчевата система.