142 години от Освобождението на Търговище

142 години от Освобождението на Търговище

142 години от Освобождението на Търговище