Промяна в изпитния график за самостоятелна форма на обучение.

Промяна в изпитния график за самостоятелна форма на обучение.

Повече информация в секция Документи/Самостоятелна форма на обучение