Ученическият съвет при lll ОУ"П. Р. Славейков " на гости при кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров!

Ученическият съвет при lll ОУ"П. Р. Славейков " на гости при  кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров!

Ученическият съвет при lll ОУ"П. Р. Славейков " на гости при кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров!