Протокол на Областния медицински съвет в област Търговище Заповед_№_8108.03.2020_на_Областния_управител_на_област_Търговище-

Протокол на Областния медицински съвет в област Търговище Заповед_№_8108.03.2020_на_Областния_управител_на_област_Търговище-

09.03.2020